Luonnonkosmetiikan sertifikaatit

Tällä hetkellä ei ole olemassa yhtä kansainvälistä luonnonkosmetiikan sertifointijärjestelmää, vaan luonnonkosmetiikkaa sertifioidaan eri alueilla erilaisilla kriteereillä.

Luonnonkosmetiikan sertifiointiin erikoistuneita organisaatioita on jo maailmanlaajuisesti. Monet näistä organisaatioista tekevät yhteistyötä ja pyrkivät kriteerien yhdenmukaisuuteen mutta myös keskinäisiä eroavaisuuksia on löydettävissä. Selkeimmät erot liittyvät siihen, miten kriteereissä painotetaan luomutuotantoa olevien raaka-aineiden käyttöä sekä siihen, miten kriteeristö suhtautuu tiettyjen synteettisten ainesosien käyttöön. Eroja on myös siinä, voidaanko sertifiointi myöntää yksittäisille tuotteille vai onko koko tuotannon täytettävät kriteerit.

Yhteistä näille erilaisille kriteereille ovat seuraavat pääperiaatteet

  • Valmistuksessa tulee suosia luonnollisia raaka-aineita, geenimanipuloituja raaka-aineita ei sallita
  • Luomulaatuisia raaka-aineita suositaan, villikasvien keräily pitää olla vastuullista
  • Tuotteissa käytettyjen raaka-aineiden tulee olla mahdollisimman vähän prosessoituja ja niiden käsittely on säädeltyä (esim. raaka-aineiden säteilyttäminen on kielletty)
  • Raaka-aineita ja valmiita tuotteita ei saa testata eläimillä
  • Tuotteiden tulee aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa ympäristölle tuotteiden tuotannon, käytön ja hävittämisen aikana
  • Pakkausmerkintöjen ja markkinointiviestinnän pitää tarjota kuluttajalle täsmällistä ja oikeaa tieto

EUROOPPALAISET SERTIFIOINTIORGANISAATIOT JA STANDARDIT

AIAB

Italiassa luomualan valvova ja sertifikaatteja myöntävä järjestö on AIAB. Se on sertifioinut luonnonkosmetiikkaa vuodesta 2005. Kriteeristön mukaan tuotteiden ainesosien on oltava luomutuotannosta, jos kotimaisilla markkinoilla on sellaisia saatavilla.

Lue lisää

BDIH

BDIH on Saksan teollisuuden ja kaupan liitto. Vuonna 1996 määritetyt kattavat periaatteet asettavat tiukat vaatimukset raaka-aineille, tuotannolle ja ympäristölle.

Lue lisää

Cosmebio

Cosmebio on ranskalainen järjestö, joka valvoo tuotteiden koostumuksen ja tuotannon ympäristövaikutuksia. Tällä merkinnällä varustetut tuotteet on valmistettu vähintään 95 % luonnontuotteista tai luonnosta peräisin olevista ainesosista.

Lue lisää

DEMETER

Maailmanlaajuisen Demeter -luonnonkosmetiikkaohjeistuksen tavoitteena on tarjota ihmisen ihoa mahdollisiman hyvin hoitavia tuotteita, mahdollisimman pienillä negatiivisilla ympäristövaikutuksilla. Valmistustuksessa käytettävät raaka-aineet tulee olla mahdollisimman suurelta osin biodynaamisesti tuotettuja tai luomua. Raaka-aineiden jalostamiselle on tarkat ohjeet – tavoitteena on ylläpitää tai parantaa luontaisen raaka-aineen hyviä ominaisuuksia. Valmistuksen jälkeen esimerkiksi jätevedet on käsiteltävä ja pakkauksissa otettava huomioon ympäristö. Luonnonkosmetiikkaohjeistus löytyy englanniksi, saksaksi ja espanjaksi.

Lue lisää

Ecocert

Ecocert on Euroopan ja kansainvälisesti suurin riippumaton sertifiointielin. Ecocert valvoo ja tarkastaa tuotteiden sisällön, raaka-aineet, tuotantoprosessin ja pakkauksen.

Lue lisää

EcoControl

EcoControl on sertifiointiorganisaatio, jolla ei ole omia kriteerejä, vaan sertifioinnissa käytetään muiden sertifioijien standardeja, Euroopassa esimerkiksi NATRUE, ICADA ja DEMETER.

Lue lisää

EcoGarantie

Belgialainen luonnonkosmetiikan sertifiointi on nimeltään EcoGarantie. Sitä on myönnetty vuodesta 2004 ja se noudattelee pitkälti BDIH:n kriteerejä.

Lue lisää

ICADA

ICADA on Saksassa perustettu kansainvälinen luonnonkosmetiikan sertifiointi. Vain ne yritykset, joiden koko tuotanto on ICADAn tiukkojen kriteerien mukainen, voivat saada sertifioinnin tuotteilleen. ICADA vaatii mm. että kasviraaka-aineiden on oltava aina luomulaatuisia, mikäli niitä on saatavilla (satokohtaiset vaihtelut huomioidaan).

Lue lisää

ICEA

ICEA, the Ethical and Environmental Certification Institute, inspects and certifies firms respectful for the environment, workers’dignity and collective rights.

Lue lisää

NaTrue

Eurooppalainen sertifiointielin, jonka tavoitteena on kansainvälisen standardin luominen. Natrue pyrkii lisäämään tietoisuutta luonnonmukaisten ainesosien merkityksestä kuluttajille ja ympäristölle.

Lue lisää

Soil Association

Englantilaisten viljelijöiden 1946 perustama kestävää kehitystä edistävä järjestö. Soil Association on nykyään Ison-Britannian suurin luomusertifiointielin.

Lue lisää

SERTIFIKAATTEJA AUSTRALIASTA JA USASTA

ACO – Australian Certified Organic

ACO on Australian suurin luomumaatalouden sertifiointitaho. ACO sertifioi kosmetiikkaa Australian kansallisen luomukosmetiikkastandardin, USDA:n luonnonkosmetiikkastandardin sekä COSMOS-standardin mukaan. ACO vaatii kosmetiikkatuotteilta, että 95 % raaka-aineista (poislukien vesi ja mineraalit) on luomuviljeltyjä. Muita raaka-aineita (5 %) koskevat pääasiassa samat rajoitukset, kuin eurooppalaista luonnonkosmetiikkaa.

Lue lisää

ORGANIC FOOD CHAIN (OFC) sekä NASAA

Sertifioivat luomu- ja biodynaamista tuotantoa Australiassa. Kosmetiikkatuotteilta vaaditaan, että 95 % raaka-aineista (poislukien vesi ja mineraalit) on luomuviljeltyjä. Muita raaka-aineita (5 %) koskevat pääasiassa samat rajoitukset, kuin eurooppalaista luonnonkosmetiikkaa.

NASAA

Organic Food chain

USDA ORGANIC

USDA Organic on yhdysvaltalainen luomumaatalouden sertifiointitaho. Kosmetiikalle on kolme erilaista luomustandardia.

”100% organic” – 100% tuotteen raaka-aineista tulee olla luomuviljeltyjä (poislukien vesi ja mineraalit).

”Organic” – 95% tuotteen raaka-aineista tulee olla luomuviljeltyjä (poislukien vesi ja mineraalit).

”Made with organic ingredients” – 70% tuotteen raaka-aineista tulee olla luomuviljeltyjä (poislukien vesi ja mineraalit).  Huom! Näissä tuotteissa ei ole pakkauksessa USDA Organic logoa.

https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/OrganicCosmeticsFactSheet.pdf

Huom! USDA Organic ei ota kantaa eläinkokeisiin, toisin kuin kaikki muut tässä listassa mainitut tahot. Pro luonnonkosmetiikka ry katsoo eläinkokeettomuuden yhdeksi tärkeimmäksi luonnonkosmetiikan arvoksi ja tästä syystä yhdistys hyväksyy jäsenikseen USDA Organic-sertifioitujen tuotteet ainoastaan jos niissä on myös eläinkokeettomasta kosmetiikasta kertova merkki tuotteissaan. Näitä merkkejä on Cruelty free tai Leaping bunny.

http://www.crueltyfreeinternational.org/

https://www.leapingbunny.org/

SUOMALAINEN LUONNONKOSMETIIKAN SERTIFIKAATTI:

FI-NATURA

FI-Natura on lokakuussa 2014 perustettu suomalainen yhdistys, jonka jäsenet ovat sitoutuneet luonnonkosmetiikan periaatteisiin. FI-Natura -merkillä varustetut tuotteet on valmistettu vähintään 95% luonnollisista raaka-aineista, kriteeristö painottaa myös mm. raaka-aineiden lähituotantoa.

Pro luonnonkosmetiikka ry hyväksyy jäsenikseen Suomessa valmistetut sarjat, joilla on FI-Natura merkki.

Lue lisää